top of page

אוסטאופתיה וליקויי שמיעה

אזניות

לאחרונה טיפלתי במספר אנשים (כולל ילדים) אשר סובלים מליקויי שמיעה כתוצאה מהצטברות נוזלים מאחורי עור התוף. אחד מהם - ילד בן 3 שכבר היה לו תור לניתוח כפתורים. ההורים חשבו שלא יזיק  אם אנסה לנקז את הנוזלים עם טכניקות אוסטאופתיות. טיפלתי בו טיפול אחד ואז ההורים החליטו שלא שווה להשקיע את המאמץ והכסף, מכיוון שלילד מקרה חמור של הצטברות נוזלים. כשבועיים לאחר הטיפול קיבלתי שיחת טלפון מההורים שסיפרו לי שבמקרה מישהו לחש משהו לילד והילד שמע!!! הם לקחו אותו לאותה רופאה שאמורה היתה לעשות את הניתוח והיא קבעה שהנוזלים אכן התנקזו, ולמרות שעדיין יש לו נוזלים, אין צורך כרגע בניתוח.

באותן טכניקות טיפלתי גם באישה מבוגרת (בת כ - 98) עם נוזלים באזניים וירידה של כ - 85% בשמיעה. כמה ימים לאחר הטיפול למדתי מבתה שעכשיו הכל חזק מדי בשבילה, שעשו לה בדיקה חוזרת של השמיעה וזו השתפרה בכ - 15%.

 

הטיפול הקרניאלי (בעצמות הגולגולת) מתבסס על ההבנה שעצמות הראש אינן מחוברות אחת לשניה ללא תנועה, אלא שיש תנועות מינימליות ביניהן. תנועה זו מקורה ביצירה וקליטה של הנוזל השדרתי (Cerebrospinal fluid - CSF) בחדרי המוח. תנועתיות זו מאפשרת למוח להתרחב ולהתכווץ, ולתאי המוח לקבל את התזונה הנדרשת על ידי זרימת הדם ו - CSF ובנוסף מאפשרת ניקוז של הנוזלים מהמוח. על ידי מניפולציות עדינות ניתן לשחרר לחצים בגולגולת, ולשפר את זרימת הנוזלים.


נחזור לליקויי שמיעה כתוצאה מהצטברות נוזלים מאחורי עור התוף - הטיפול הקרניאלי עוזר בניקוז הנוזלים הללו ומשפר את השמיעה. הטיפול אינו קרניאלי בלבד. אחד העקרונות המנחים את האוסטאופת הוא לראות את האדם כיחידה אחת. לכן יש לבדוק את שאר הגוף ולטפל במה שמוצאים. טיפול באדם כיחידה שלמה הוא מה שמבדיל את האוסטאופתיה מכל טיפול אחר והוא מה שעושה את השיטה לכה יעילה.

 

בחזרה לטיפולים

bottom of page